تزیین سُس

مقداری از سس مایونز سالادمونو که آماده کردیم با رنگ خوراکی، رنگ می کنیم.

با سس رنگی چند دایره روی سس آماده شده می کشیم.

با نوک چاقو یا سیخ چوبی چند خط (به دلخواه) از مرکز دایره به سمت بیرون می کشیم.

سری بعد این کارو از بین خط های قبلی به صورت عکس انجام میدیم سوال

توضیح شفاف تر در عکس زیر نیشخند

فلشهای آبی حرکت چاقو به سمت بیرون، فلشهای قرمز حرکت چاقو به سمت مرکز ظرفمون.

/ 0 نظر / 17 بازدید